Civilna poroka naše posebnosti


 • Civilna poroka
 • Civilna poroka
 • Civilna poroka

Civilna poroka BASIC


Ali cerkvena poroka ni dovolj?

Če želita, da je vajin zakon v republiki Sloveniji veljaven je potrebno skleniti civilno zakonsko zvezo. Na obredu morate biti prisotni: vidva ter vajinih priči, matičar, načelnik UE ali njegov pooblaščenec.

Ideja: Poroči vaju lahko tudi prijatelj. Seveda je potrebna predhodna odobritev s strani načelnika UE, ki izda enkratno pooblastilo za sklenitev zakonske zveze. Pogoji: »poročevalec« mora govoriti slovensko, imeti izkušnje v javnem nastopanju, biti mora uglajen, spoštljiv, ne mlajši od 30 let ter imeti slovensko državljanstvo.

Prijava civilnega dela poroke opravita na upravni enoti, pod katero spada lokacija, minimalno 45 dni pred izbranim datumom. Prijavo opravita z vajinimi veljavnimi osebnimi dokumenti pri tem ne pozabita na imena izbranih prič. Istočasno s prijavo uskladita vajine priimke po poroki, podatke o bivališču ipd.

Takse: V kolikor se odločita za poroko v uradnih prostorih UE, je le-ta brezplačna, če pa želita izven uradno določenih prostorov UE, pa je potrebno doplačilo v znesku 170,00 EUR.

NE POZABITA: znesek nakažeta minimalno 5 dni pred izbranim datumom na TRR UE.

PAZI! » Belo obleko sem že nosila « Če je eden od vaju že imel sklenjeno zakonsko zvezo je dobrodošlo če ima s seboj dokument o prenehanju zakonske zveze (v primeru, da UE tega dokumenta nima v evidenci).

TUJCI? V kolikor imate partnerja iz tujine ali sta oba državljana tujih držav, je pri civilni poroki potrebna prisotnost sodnega tolmača.

Partner iz tujine potrebuje naslednje dokumente :

 • dokaz o tujem državljanstvu
 • potrdilo o samskem stanu
 • izpisek iz rojstne matične knjige
 • potrdilo pristojnega organa partnerjeve države, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze
 • potrdilo o samskem stanu


PRIČE? V kolikor nimata obveznih prič vam pri tem pomagamo z našo storitvijo »NAJEM poročnih prič«.


 • Civilna poroka
 • Civilna poroka
 • Civilna porokaRecita DA in se ODLOČITA za našo ponudbo ZDAJ.